Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej – Komunikat Nr3

Przemyśl 18.07.2016 W imieniu Zamawiającego i Organizatora Konkursu mam przyjemność poinformować o wynikach konkursu „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy budynków edukacyjnych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu o „Audytoryjne centrum koncertowe”. W związku z tym, że wpłynęła jedna praca konkursowa, Sąd Konkursowy postanowił: odstąpić od przyznawania punktów po przeprowadzonej dyskusji i analizie przedłożonej pracy konkursowej, Sąd Konkursowy postanowił przyjąć z …

Wojciech FrankówKonkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej – Komunikat Nr3

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej – Komunikat Nr2

Przemyśl 11.05.2016 PYTANIA i ODPOWIEDZI w sprawie opracowania pracy konkursowej PYTANIE 1 Prosimy o przesłanie nam planu (terenu) oraz rzutów istniejących budynków w formacie DWG (rzuty i przekroje). ODPOWIEDŹ W imieniu Zamawiającego i Organizatora Konkursu informuję o zamieszczeniu inwentaryzacji istniejących budynków w formacie PDF. Jednocześnie informuję, że Zamawiający nie dysponuje plikami w formacie DWG. inwentaryzacja – budynek nr 3 inwentaryzacja …

Wojciech FrankówKonkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej – Komunikat Nr2

 Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej – Komunikat Nr1

Przemyśl 09.05.2016 W imieniu Zamawiającego i Organizatora Konkursu mam przyjemność poinformować o wynikach kwalifikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy budynków edukacyjnych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu o „Audytoryjne centrum koncertowe”. Poniżej lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie jak i tych, których wniosek był niekompletny. Zakwalifikowanych uczestników Konkursu zapraszam do złożenia …

Wojciech Franków Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej – Komunikat Nr1

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej rozbudowy budynków edukacyjnych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu o Audytoryjne centrum koncertowe. Numer ogłoszenia: 92736 – 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Słowackiego 91, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 6783766, faks 16 6783767. Adres strony internetowej …

Wojciech FrankówKonkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej