Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej – Komunikat Nr3

Przemyśl 18.07.2016

W imieniu Zamawiającego i Organizatora Konkursu mam przyjemność poinformować o wynikach konkursu „Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy budynków edukacyjnych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu o „Audytoryjne centrum koncertowe”.

W związku z tym, że wpłynęła jedna praca konkursowa, Sąd Konkursowy postanowił:

  1. odstąpić od przyznawania punktów
  2. po przeprowadzonej dyskusji i analizie przedłożonej pracy konkursowej, Sąd Konkursowy postanowił przyjąć z zastrzeżeniami, przedstawioną koncepcję architektoniczno – urbanistyczną rozbudowy budynków edukacyjnych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu o „Audytoryjne centrum koncertowe”
  3. przyznać nagrodę w wysokości 14.000 zł oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej rękina szczegółowe opracowanie pracy konkursowej

Sekretarz konkursu

Wojciech Franków

Ogłoszenie o wynikach konkursu

Protokół z przebiegu prac Sądu Konkursowego

Odszyfrowanie prac konkursowych

Opinie i zalecenia Sądu Konkursowego

 

Wojciech FrankówKonkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznoarchitektonicznej – Komunikat Nr3

Dodaj komentarz